Informace od zdravotní sestry

MENU

  

KREVNÍ TLAK

  

LÉKY

  

RTY

  

BRADAVICE

  

Antimykotická koloidní sůl

 


Aktualizováno:

Domácí receptury

Nemoci způsobené plísňovou kolonizací se staly velkým problémem kvůli stále rostoucí odolnosti jednotlivých kmenů. Právě z tohoto důvodu antifungální aktivita mnoha známých a běžně používaných antimykotik, jako je flukonazol, stále klesá. Řešením tohoto problému by mohlo být nalezení nových účinných látek a vypracování nových strategií hubení patogenních hub. Mezi tyto nové látky patří i antimykotická koloidní sůl.

Kvartérní amoniová sůl

V současnosti má dezinfekce čím dál tím větší význam, a to především ve zdravotnictví. Účinnost dezinfekčních látek může být ovlivňována mnoha faktory: délka expozice, koncentrace, způsob použití, teplota, druh mikrobů, pH, přítomnost interferujících látek a další.

Kvarterní amoniové soli (KAS) patří do skupiny povrchově aktivních látek (tenzidů), to znamená, že snižují povrchové napětí rozpouštědla. Tenzidy se rozdělují do dvou skupin. Tou první jsou anionaktivní tenzidy, které v rozpouštědle disociují na neaktivní kation a povrchově aktivní anion. Druhou skupinou jsou kationaktivní tenzidy, mezi něž patří i KAS. Jak již název napovídá, aktivní složkou je kation, který se snadno přitahuje k záporně nabitým povrchům (membránám). V KAS sloučeninách se kladný náboj nachází na dusíku. Tyto látky rychle přilnou k povrchu mikrobů a narušují jejich dýchací funkce tím, že proniknou skrze stěnu a poruší funkci enzymů. Mohou také koagulovat bílkoviny. Jejich účinek se zlepší díky vhodné kombinaci s jinými látkami. Nejčastěji se kombinují s alkoholy nebo aldehydy. Nejúčinněji KAS působí na grampozitivní bakterie. Ty se od gramnegativních odlišují složením bakteriální stěny. Grampozitivní bakterie mají silnější vrstvu peptidoglykanu, obsahují kyselinu teichoovou a méně lipidů. Grampozitivní bakterie nesou záporný náboj, a proto snadno reagují s kationtovými tenzidy. Spektrum účinku je poměrně malé. Kromě již zmíněných grampozitivních bakterií působí na mikroskopické houby. Na gramnegativní bakterie mají již menší účinek a na viry nepůsobí vůbec.[1]

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Antimykotické účinky

Kvartérní amoniové soli jsou látky s širokým využitím jak na poli farmacie, tak v organické syntéze a dalších odvětvích průmyslu. Z hlediska biologického účinku působí inhibičně na růst grampozitivních a gramnegativních bakterií, dále na plísně, kvasinky a některé prvoky. Řadí se mezi nejběžnější konzervační a dezinfekční prostředky, například v lůžkových zařízeních nacházejí KAS využití jako dermální antiseptika, dezinficiencia lékařských nástrojů, tvrdých povrchů a podobně.[1]

KAS jsou iontové sloučeniny, v nichž kationtovou část tvoří kvartérní amoniový kation obecné struktury NR4+, kde R zastupuje uhlovodíkové zbytky navázané na pozitivně nabitý dusíkový atom (N). Kvartérní dusík může být také součástí aromatického nebo alifatického cyklu. Na rozdíl od amoniového iontu a primárních, sekundárních nebo terciárních kationtů jsou kvartérní kationty nabité trvale, nezávisle na pH roztoku.[2]

Terapeutické využití KAS

Díky svému výbornému antimikrobiálnímu působení se v klinické praxi používají jako antiseptika, antibakteriální a fungicidní látky. Mechanismus antimikrobiálního účinku spočívá v elektrostatických interakcích mezi pozitivně nabitým atomem dusíku látky a negativně nabitou bakteriální buněčnou membránou. Tyto elektrostatické interakce vedou k proniknutí lipofilního vedlejšího řetězce látky do buněčné membrány a k následnému proniknutí cytoplazmatického obsahu směrem ven z buňky, čímž dojde k buněčné lýze. Deriváty KAS vykazují i parasympatolytické (anticholinergní) působení, proto jejich zástupce můžeme nalézt v takových terapeutických skupinách, jako jsou spasmolytika, bronchodilatancia a myorelaxancia. Další zástupce najdeme ve skupině antiarytmik, cytostatik či antivirotik, ať už jako klinicky používaná léčiva, nebo nově vyvíjená potenciální léčiva. Dále jsou kvartérní amoniové soli průmyslově využívány jako dezinfekční látky, tenzidy, detergenty, emulgátory, změkčovadla a konzervační látky.

V současnosti je stále potřeba syntetizovat nové kvartérní amoniové deriváty pro strukturní obměnu v praxi zavedených antimikrobiálních látek ze skupiny dezinficiencií a antiseptik. Důvodem pro tuto potřebu je neustále se zvyšující rezistence bakterií nejen vůči systémovým antibiotikům, ale i vůči antiseptickým přípravkům používaným v lůžkových zařízeních.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Kde se dá koupit antimykotická koloidní sůl

Koloidní minerály jsou směsí makro- a mikročástic minerálů, které organismus potřebuje ke správnému fungování. Díky své tekuté formě jsou velmi dobře vstřebávány (z 98 %, tedy až ve dvacetkrát větších dávkách než minerály v podobě kovů). Můžete je koupit zde.

Postup použití

Užívejte 3x denně 5 ml (dle přiložené odměrky). Doporučuje se rozředit ve 200 ml vody.

Balení: 300 ml – dávka na 20 dní.

Autor: © Mgr. Světluše Vinšová
Foto:
© Ossia

zdroje
[1]

Kniha
Votava Miroslav. Lékařská mikrobiologie obecná. Brno: NEPTUN, 2001. 247s.

[2]

Kniha
Melicherčíková Věra. Sterilizace a dezinfekce ve zdravotnictví. Vydání 1. Praha: Grada Publishing, 1998. 112s. ISBN 80-7169-442-8

odkaz na článek

. Antimykotická koloidní sůl [online]. Zdraví-léčba.cz, . .přidejte sem svůj komentář

Něco Vám není jasné? Zeptejte se na to ostatních. Určitě Vám pomohou.
K zeptání použijte tento formulář.


Nadpis / Dotaz
Jméno
E-mail
Sdělení

Všechna políčka formuláře je třeba vyplnit!
E-mail nebude nikde zobrazen.

přehled komentářů
K článku zatím nebyl napsán žádný komentář.Zajímavé články

ZDRAVÍ-LÉČBA

O nás

Kontakt

Ochrana osobních údajů a cookies

SiteMAP

RSS