Informace od zdravotní sestry

MENU

  

KREVNÍ TLAK

  

LÉKY

  

RTY

  

BRADAVICE

  

Verospiron příbalový leták

 


Aktualizováno:

Zdraví a nemoci

Verospiron obsahuje látku spironolakton, která patří do skupiny léků nazývaných diuretika. Jde o léky, které zvyšují vylučování tekutin z těla. Verospiron se používá ke snížení vysokého krevního tlaku, otoků v důsledku hromadění tekutin způsobených některými onemocněními ledvin, jater nebo srdce a při léčbě srdečního selhání v kombinaci s jinými užívanými léky. Používá se také při diagnostice a léčbě onemocnění způsobených abnormálně vysokou produkcí přirozeného hormonu (aldosteronu).
Děti by měly být léčeny pouze pod dohledem pediatra.
Mezi nejčastější nežádoucí účinky patří ospalost a závratě, zejména na začátku léčby, proto se doporučuje opatrnost při řízení vozidel, obsluze nebezpečných nebo přesných strojů, stejně jako při provádění jakékoli jiné činnosti, která vyžaduje koncentraci.
Častá je také nevolnost, únava, gynekomastie, nepravidelná menstruace, amenorea, postmenopauzální krvácení, impotence, průjem, nevolnost a bolest hlavy.

Mechanismus účinku

Verospiron patří do skupiny ATC: Spironolakton. Spironolakton je specifický farmakologický antagonista aldosteronu, který působí především kompetitivním mechanismem vazby na receptory Na + /K + výměnné zóny závislé na aldosteronu lokalizovaném v distálním stočeném tubulu. Spironolakton působí jako draslík šetřící diuretikum, způsobuje zvýšené vylučování sodíku a vody a udržuje hladinu draslíku a hořčíku.

Má také antiandrogenní účinek, pravděpodobně v důsledku periferního antagonismu androgenů. Antiandrogeny jsou látky, které mají schopnost se navázat na androgenní receptor a brání tak androgenu ve vazbě na receptor a tím brání stimulaci buňky. Antiandrogeny se uplatňují v léčbě karcinomu prostaty, další možností je hormonální léčba ablační.

Jak dlouho trvá úplné odstranění Verospironu z těla? Eliminace metabolitů Verospironu probíhá primárně močí a sekundárně biliární exkrecí stolicí. K zásadnímu úbytku Verospironu po ukončení užívání dojde za 33 hodin. K úplnému odstranění Verospironu z těla dojde za 15 dní.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Terapeutické indikace

Léčivou látkou je spironolactonum 25 nebo 50 mg.
Pomocnými látkami jsou koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, mastek, kukuřičný škrob a monohydrát laktosy.

Přípravek Verospiron je diuretikum (močopudný lék, lék zvyšující vylučování moči).

Na co se používá lék Verospiron? Používá se k léčbě těchto stavů:

 • Otok nebo ascitus (tekutina v dutině břišní) z důvodu onemocnění jater nebo ledvin.
 • Jako doplňková léčba vysokého krevního tlaku a srdečního selhání.
 • K diagnóze a léčbě primárního hyperaldosteronismu (stav, při kterém je v těle příliš mnoho hormonu nazývaného aldosteron).
 • K léčbě ascitu vznikajícího z důvodu zhoubného nádoru.
 • Používá se také k léčbě nízké hladiny draslíku v krvi v případě, kdy ostatní metody nejsou vhodné.
Tablety Verospironu jsou téměř bílé ploché kulaté se zkosenými hranami a mají charakteristický zápach po merkaptanu. Tablety mají na jedné straně vyraženo "VEROSPIRON", druhá strana hladká.

Dávkování

Na vysoký krevní tlak

Počáteční dávka je 25 mg denně v jedné dávce v kombinaci s dalšími antihypertenzivy. Pokud není dosaženo po 4 týdnech léčby cílové hodnoty krevního tlaku, má být dávka zdvojnásobena.

Na srdeční selhání

Počáteční dávka je 25 mg denně. V závislosti na tom, jak pacient tuto dávku snáší, může být dávka zvýšena na 50 mg denně nebo snížena na 25 mg každý druhý den.

Na otoky z důvodu onemocnění srdce nebo ledvin

Dospělí: počáteční dávka je 100 mg (25 mg až 200 mg) denně v jedné dávce nebo rozděleně ve dvou dávkách. Pokud jsou podávány vysoké dávky, je možné přípravek Verospiron kombinovat s jinými diuretiky.

Na primární hyperaldosteronismus

Diagnóza:

 • Dlouhý test: 400 mg denně po dobu 3 až 4 týdnů.
 • Krátký text: 400 mg denně po dobu 4 dní.

Léčba:

100 až 400 mg denně při přípravě na operační výkon. Pokud není možné operační výkon provést, závisí dávkování na odpovědi na léčbu.

Na ascites a otoky při jaterní cirhóze

Dávkování závisí na hladině sodík/draslík (Na/K) v moči. Pokud je poměr Na/K v moči vyšší než 1,0, dávkování je 100 mg denně. Pokud je poměr Na/K v moči nižší než 1,0, je dávkování 200 až 400 mg denně. Udržovací dávka je stanovena individuálně.

Na ascites při zhoubném onemocnění

Počáteční dávka je obvykle 100 až 200 mg denně. V závažných případech může být dávka postupně zvyšována až na 400 mg/den. Když je otok pod kontrolou, je udržovací dávka stanovována individuálně.

Na nízkou hladina draslíku v krvi

25 až 100 mg denně, pokud je náhrada draslíku nebo použití jiných draslík šetřících diuretik
nedostačující.

Použití u dětí a dospívajících

Dávkování závisí na věku, tělesné hmotnosti a odpovědi na léčbu. Počáteční dávka je 1 až 3 mg/kg tělesné hmotnosti denně v jedné dávce nebo rozdělené na 2 až 4 dávky. V případě udržovací léčby nebo při kombinaci s jinými diuretiky je třeba dávkování snížit na 1 až 2 mg/kg tělesné hmotnosti.

Starší pacienti

Lékař začne Vaši léčbu nižší počáteční dávkou a tuto dávku bude postupně dle potřeby zvyšovat, až bude dosaženo požadovaného účinku.

Způsob podání

Verospiron se užívá orálně. Užívat se může kdykoliv během dne po jídle. Denní dávka se užívá najednou nebo rozdělená do dvou dávek, tablety se zapíjejí tekutinou (např. sklenicí vody), Užití denní dávky nebo první denní dávky je doporučeno ráno.

Při užívání Verospironu je třeba abstinovat a vyhnout se pití alkoholu.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Kontraindikace

 • Přecitlivělost na spironolakton;
 • středně těžká až těžká nefunkčnost ledvin u dětí a dospělých,
 • akutní nefunkčnost ledvin, případy výrazně narušené funkce ledvin, anurie;
 • hyperkalémie;
 • Addisonova choroba;
 • eplerenon (léčivý přípravek s názvem Inspra nebo Eplerenon Sandoz).

Upozornění a opatření

Pří léčbě Verospironem je nutné u některých zdravotních stavů sledovat plazmatické hladiny Na a K, protože spironolakton může u těchto osob způsobit nerovnováhu elektrolytů. Jde o stavy:

 • Senioři, a lidi s cukrovkou nebo s těžkým onemocněním jater.
 • Starší osoby a/nebo osoby s poruchou funkce jater nebo ledvin, také se srdečním selháním.
 • Závažné srdeční onemocnění (NYHA třída III a IV). Léčba není vhodná u pacientů se srdečním selháním třídy NYHA I a II, kvůli vysokému riziku hyperkalémie.
 • Nedoporučuje se používat dietní soli se sníženým obsahem sodíku.
 • Zvýšené opatrnosti je třeba dbát při souběžné léčbě s jinými kalium šetřícími diuretiky, ACE inhibitory, antagonisty angiotenzinu II, blokátory aldosteronu, heparinem, nízkomolekulárními hepariny nebo jinými látkami, o kterých je známo, že způsobují hyperkalémii,
 • Užívání doplňků s draslíkem nebo dieta bohatá na draslík nebo náhražkami draslíkové soli obsahující draslík. Může to vést k těžké hyperkalémii.
 • Užívání NSAID a beta-blokátorů může vést k těžké hyperkalémii.
výběr z naší tvorby
pokračování článku

Předávkování Verospironem

Jestliže užijete více přípravku Verospiron, než máte, kontaktujte neprodleně svého lékaře nebo lékárníka.

Postup při předávkování přípravkem Verospiron

Při předávkování se může vyskytnout:

 • ospalost,
 • duševní zmatenost,
 • porucha elektrolytové rovnováhy,
 • pocit na zvracení,
 • zvracení,
 • závratě,
 • průjem.
Neexistuje specifické antidotum (látka užívaná při předávkování). Léčba je symptomatická (léčí se vzniklé příznaky).

Jestliže dávku zapomenete užít, užijte ji, jakmile si to uvědomíte. Pokud je však již téměř čas pro užití další dávky, vynechanou dávku neužívejte. Další dávky užívejte v obvyklý čas.
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradili vynechanou dávku.

Vedlejší účinky Verospironu

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
U všech léků se může projevit alergická reakce, u přípravku Verospiron také.
Pokud se vyskytne následující stav, přestaňte užívat přípravek Verospiron a kontaktujte neprodleně svého lékaře nebo navštivte pohotovost nebo nejbližší nemocnici:

 • Alergická reakce: kožní vyrážka, otok obličeje, rtů, jazyka a hrdla nebo problémy s dýcháním nebo s polykáním. Může to být závažný nežádoucí účinek. Může být třeba neprodleně lékařské ošetření nebo hospitalizace.

Velmi časté nežádoucí účinky

Mohou postihnout více než 1 osobu z 10:

 • Zvýšení hladiny draslíku v krvi (u selhání ledvin),
 • nepravidelný srdeční rytmus,
 • sexuální poruchy - snížení libida a poruchy erekce,
 • citlivost prsů,
 • bolest prsů a zvětšení prsů,
 • zvětšení prsních žláz u mužů,
 • menstruační poruchy.

Časté nežádoucí účinky

Mohou postihnout až 1 osobu z 10:

 • Zvýšení hladiny draslíku v krvi (u diabetiků, u starších osob),
 • pocit na zvracení,
 • zvracení,
 • poruchy potence (při vysokých dávkách).

Méně časté nežádoucí účinky

Mohou postihnout až 1osobu ze100:

 • Zmatenost,
 • ospalost,
 • bolest hlavy,
 • slabost,
 • únava.

Vzácné nežádoucí účinky

Mohou postihnout až 1 osobu z 1000:

 • Alergie (přecitlivělost),
 • snížení množství sodíku v krvi,
 • ztráta tělesných tekutin,
 • porucha metabolismu krevního pigmentu (porfyrie),
 • žaludeční a dvanáctníkové vředy,
 • krvácení v zažívacím traktu,
 • zánět žaludku,
 • bolest břicha,
 • průjem,
 • vyrážka,
 • kopřivka.

Velmi vzácné nežádoucí účinky

Mohou postihnout až 1 osobu z 10 000:

 • Poruchy krvetvorby (leukopenie, agranulocytóza, eozinofilie, trombocytopenie),
 • zvýšený růst chloupků u žen,
 • ochrnutí,
 • obrna,
 • zánět žil,
 • změna tónu hlasu,
 • zánět jater,
 • vypadávání vlasů,
 • ekzém,
 • zarudnutí ve formě kroužků (erythema annulare),
 • systémový lupus erythematodes (SLE - onemocnění, které postihuje přirozený obranný systém),
 • zeslabení kostí,
 • selhání ledvin,
 • zvýšení obsahu močoviny a kreatininu v krvi.

Další hlášené nežádoucí účinky s frekvencí výskytu není známo

 • Nerovnováha kyseliny a zásady v krvi (acidóza),
 • nežádoucí snížení krevního tlaku,
 • křeče v nohou,
 • závažné kožní reakce jako svědění a tvorba puchýřů na kůži kolem rtů a jinde na těle (Stevens-Johnsonův syndrom),
 • oddělení horní vrstvy kůže od spodních vrstev na celém těle (toxická epidermální nekrolýza),
 • rozšíření červené kožní vyrážky s malými puchýřky obsahujícími hnis (pemfigoid).
 • Zvýšení glykovaného hemoglobinu (HbA1c) v laboratorním vyšetření.

Nežádoucí účinky pozorované během užívání přípravku Verospiron jsou obvykle mírné a vymizí po přerušení podávání.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Verospiron s jinými léky

Vždy informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívali nebo které možná budete užívat.

Přípravek Verspiron je třeba podávat s opatrností, pokud užíváte:

 • léky k léčbě vysokého krevního tlaku (např. inhibitory ACE, antagonisty receptoru pro angiotenzin II, diuretika (léky zvyšující vylučování moči), blokátory kalciových kanálů a beta- blokátory);
 • léky obsahující draselné soli;
 • heparin nebo nízkomolekulární heparin (léky používané k zabránění tvorby krevních sraženin);
 • antipsychotika, tricyklická antidepresiva (léky na dušení poruchy) nebo barbituráty;
 • léky na spaní nebo alkohol;
 • nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID) jako např. indometacin, kyselina acetylsalicylová, kyselina mefenamová;
 • fenazon;
 • trimethoprim a trimethoprim-sulfamethoxazol (antibiotika užívaná k léčbě bakteriálních infekcí);
 • digoxin, který se používá k léčbě onemocnění srdce;
 • antihistaminika nebo imunosupresiva (léky používané k prevenci odmítnutí transplantovaného orgánu, k léčbě revmatioidní artritidy, ekzému, lupénky anebo alergických reakcí);
 • karbenoxolon, který se používá k léčbě žaludečních vředů;
 • karbamazepin, který se používá k léčbě epilepsie;
 • nitráty (používají se k léčbě onemocnění srdce);
 • lithium, které se používá k léčbě duševních chorob, jako jsou mánie a bipolární porucha;
 • deriváty kumarinu, které se používají na ředění krve;
 • agonisté hormonu uvolňujícího luteinizační hormon (LHRH - nazývaný také gonadotropiny uvolňující hormon – GnRH);
 • kolestyramin, který se používá k léčbě vysoké hladiny cholesterolu v krvi;
 • kortikosteroidy (hormony kůry nadledvin), kortikotropin (hormon podvěsku mozkového);
 • noradrenalin (používá se k léčbě nízkého krevního tlaku).

Pokud se chystáte podstoupit operaci, při které Vám budou podávána anestetika, informujte ošetřujícího lékaře, že užíváte přípravek Verospiron.

Cena Verospironu

Lék Verospiron je k dostání pouze na lékařský předpis. Pacient na lék nedoplácí, Verospiron je tedy vydáván zdarma. Ale platí to pouze pro balení 30 tablet Verospironu 50 mg.

Mnoho pacientů má léčbu nastavenou s Verospironem o síle 25 mg. Ten je v lékárně k dostání také, ale na tato balení se již doplácí. Například, když by vám bylo předepsáno balení 100 tablet nebo 20 tablet Verospironu 25 mg, tak by se už doplácelo 1,20 Kč na jednu tabletu. Je tedy výhodnější nechat si napsat Verospiron 50 mg, který je zdarma a tablety si půlit. Pokud rozpůlíte tabletu Verospironu 50 získáte Verospiron 25 mg. Informace jsou platné v červenci 2022.



přidejte sem svůj komentář

Něco Vám není jasné? Zeptejte se na to ostatních. Určitě Vám pomohou.
K zeptání použijte tento formulář.


Nadpis / Dotaz
Jméno
E-mail
Sdělení

Všechna políčka formuláře je třeba vyplnit!
E-mail nebude nikde zobrazen.

přehled komentářů
K článku zatím nebyl napsán žádný komentář.


Zajímavé články

ZDRAVÍ-LÉČBA

O nás

Kontakt

Ochrana osobních údajů a cookies

SiteMAP

RSS